ZpětÚvodO nás Péče o klienty

Péče o klienty

Stejně jako v jiném oboru podnikání, tak i v realitách platí, že "dobrá práce dělá spokojeného zákazníka".

Tímto heslem se náš kolektiv řídí a proto naším makléřem může být pouze člověk pracovitý, s chutí se neustále vzdělávat, s pevnými morálními a mravními zásadami. Ochotný vždy klientovi pomoci. Jeho pracovní doba začíná často v časných ranních hodinách a končí v pozdních večerních. A mnohdy nekončí ani o sobotách a nedělích.

Všichni makléři naší realitní kanceláře se tedy bezpodmínečně řídí následujícím etickým kodexem:

Etický kodex realitního makléře

Motto: "Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili Tobě, nečiň Ty jim!"

1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy.

2. Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských , národnostních, politických či jim podobných.

3. Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

4. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné ) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

5. Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.

6. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

7. Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.

8. Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.

9. Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firma, a tím i svoji osobnost.

10. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.


Nejžádanější nemovitosti

Rychlý kontakt

Mobil: 773 240 001; 773 240 002

E-mail: info@nonstopreality.cz

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek