ZpětÚvodPoradna Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Na základě novely zákona č. 406/2000 o hospodaření energií platí, že od 1.1.2013, ve chvíli, kdy je nemovitost či jednotka nabízena k prodeji nebo pronájmu, musí již být platný Průkaz energetické náročnosti budovy vypracován a pro všechny případné zájemce o nemovitost musí být k dispozici.

Průkaz energetické náročnosti budovy platí po dobu 10-ti let nebo do provedení další větší změny dokončené budovy.

Naše realitní kancelář Vám zprostředkuje vypracování Průkazu energetické náročnosti budov.

Energetická náročnost budovy

Pod tímto pojmem rozumíme vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení , větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.

Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB

Je to dokument, ve kterém nalezneme všechny informace o energetické náročnosti budovy. Tento dokument mohou vypracovávat pouze energetičtí specialisté, kteří disponují oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu a jejichž seznam je také veřejně přístupný na stránkách tohoto ministerstva.

Co se týče bytových domů, zde se zpracovává Průkaz energetické náročnosti budovy vždy pro celou budovu a je poté použitelný pro jednotlivé  bytové jednotky.


PENB musí být zpracován pro:

 • novou budovu
 • větší změnu dokončené budovy (tzn. změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy)
 • prodej nemovitosti nebo její části
 • pronájem nemovitosti nebo její části
 • budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2, pokud je tato budova užívána orgánem veřejné moci

PENB při prodeji bytu:

 • při prodeji družstevního bytu nejde o prodej nemovitosti, ale o převod, tedy PENB není potřeba
 • při prodeji bytu v osobním vlastnictví se dokládá PENB zpracovaný pro celou budovu, protože podle zákona 406/2000 Sb. v platném znění §7a odst. 8  je průkaz zpracovaný pro budovu také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky. Platný PENB lze vyžádat u správce domu nebo například u výboru SVJ.

PENB není potřeba vypracovat při prodeji a pronájmu těchto budov:

Výjimky jsou uvedeny v zákoně č. 406/2000 Sb. v platném znění v §7 odst. 5:

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s  ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a  jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k  níž by došlo při celoročním užívání
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok
 • při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely
 • u budov zpravodajských služeb
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá

Dále je v §7a odst. 9 téhož zákona uvedeno:

 • průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947

Potřebujete poradit?

Nejste-li si jisti, zda je ve Vašem případě PENB potřeba či nikoliv, zavolejte nám, nebo napište na e-mail – viz níže.

info@nonstopreality.cz

tel.: 773 240 001

tel.: 775 686 737


Nejžádanější nemovitosti

Rychlý kontakt

Mobil: 773 240 001; 773 240 002

E-mail: info@nonstopreality.cz

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek