ZpětÚvodAktuality Členství v Asociaci realitních kanceláří ČR

Naše kancelář je řádným členem Asociace realitních kanceláří ČR

20.12.2017 00:00

Členství v Asociaci realitních kanceláří ČR

                                     

Jako členové tohoto profesního sdružení jsme zavázáni řídit se etickým kodexem, což našim klientům deklaruje naši důvěryhodnost a jistotu vzájemné spolupráce.

Etický kodex člena ARK ČR

Etický kodex realitního makléře člena Asociace realitních kanceláří České republiky
Motto: Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim

1) Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými  mravy,  stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými právními normami České republiky.

2) Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

3) Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

4) Realitní makléř nesmí bez  souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

5) Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán asociace pro účely řízení zahájeného před tímto orgánem dle stanov Asociace realitních kanceláří České republiky.

6) Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

7) Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny  (osob blízkých), či vlastní firmy,  pokud s touto skutečností klienta neseznámí.

8) Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.

9) Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, Asociaci realitních kanceláří České republiky, a tím i svoji osobnost.

10) Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s  nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

Zdroj: ARK ČR (www.arkcr.cz)


Nejžádanější nemovitosti

Realitní kancelář 1. Nonstop Reality inzeruje své nemovitosti na serverech ČESKÉREALITY.czReality-JihlavaByty-JihlavaPozemky-Jihlava.

Rychlý kontakt

Mobil: 773 240 001; 773 240 002

E-mail: info@nonstopreality.cz

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek