ZpětÚvodAktuality Členství v Realitní komoře ČR

Naše kancelář je řádným členem Realitní komory ČR

19.12.2017 00:00

Členství v Realitní komoře ČR

                                      

Jako členové i tohoto profesního sdružení jsme zavázáni řídit se etickým kodexem, což našim klientům deklaruje naši důvěryhodnost a jistotu vzájemné spolupráce.

Etický kodex člena Realitní komory ČR

Etický kodex realitního makléře člena Realitní komory České republiky
Motto naší kanceláře: Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim

Člen Realitní komory České republiky:

  •       jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Realitní komory České republiky a platnými právními normami České republiky.
  •       jedná vždy v zájmu klienta a hájí práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.
  •       se neustále vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
  •       chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce.
  •       jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
  •       spolupracuje s ostatními členy, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuje zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  •       svým vystupováním vždy jedná tak, aby zůstalo zachováno dobré jméno Realitní komory České republiky, kterou reprezentuje.

Porušování tohoto etického kodexu má za následek vyloučení z Realitní komory České republiky.

Zdroj: RK ČR (www.realitnikomora.cz)


Nejžádanější nemovitosti

Rychlý kontakt

Mobil: 773 240 001; 773 240 002

E-mail: info@nonstopreality.cz

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek