ZpětÚvod Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace ozákaznících jsou uchovávány vsouladu splatnými zákony České republiky, zejména se zákonem oochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků apředpisů. NONSTOP Reality veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti aneposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá NONSTOP Reality sjejich osobními údaji pouze avýhradně vrozsahu, který připouští zákon oochraně osobních údajů, ato především v§5odst. 2písm. b) av§5odst. 6.


Nejžádanější nemovitosti

Rychlý kontakt

Mobil: 773 240 001; 773 240 002

E-mail: info@nonstopreality.cz

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek